Wat is memoriaal in de boekhouding?

Wat is memoriaal in de boekhouding?

Het memoriaal is een apart deel van de boekhouding waarin je diverse en incidentele posten bijhoudt. Het gaat om transacties die je uitzonderlijk gebruikt en die je niet eenvoudig in een van je andere boeken kan onderbrengen.

Hoe werkt een memoriaal?

In het memoriaal worden incidentele boekingen gemaakt, zogenaamde memoriaalboekingen, die niet kunnen worden gemaakt in een ander dagboek, zoals het verkoopboek of het kasboek. Het gaat bij een memoriaalboeking dus om een journaalpost die niets te maken heeft met uitgaven, ontvangsten, inkoop of verkoop.

Hoe boek je Kruisposten?

Kruisposten kan je via de bankrekening mutaties boeken, indien het een overboeking vanuit een bankrekening naar een andere bankrekening betreft binnen de onderneming. Beide boekingen boek je dan op dezelfde grootboekrekening, waarna het saldo uiteindelijk op nihil dient te komen.

Hoe maak je een memoriaal boeking?

Een memoriaalboeking doe je altijd op een bepaalde datum. Daarnaast voer je 2 of meer regels in met elk een debet of credit bedrag. De categorie per regel bepaalt waar je de bedragen in je boekhouding terug kunt vinden, bijvoorbeeld op de resultatenrekening of de balans.

Hoe boek je een memoriaal boeking?

Het memoriaal wordt vooral bij de jaarafsluiting gebruikt. Dan voer je bijvoorbeeld de afschrijvingen door, boek je diverse overlopende posten af zoals vooruitbetaalde kosten en boek je vooruitbetaalde bedragen op voor bijvoorbeeld vooruitbetaalde huur. Al deze boekingen komen in het memoriaal terecht.

Hoe maak je een Memoriaalboeking?

Hoe werkt een Kruispost?

Een kruispost is een grootboekrekening waarmee je geld tussen verschillende rekeningen uitwisselt, bijvoorbeeld tussen de kas en de bank of tussen een spaarrekening en een bankrekening. Het gaat om interne boekingen die geen verband houden met aankopen of verkopen.

Welke tussenrekeningen zijn er?

Hierbij moet je denken aan liquide middelen, debiteuren, crediteuren, btw rekeningen en overige kortlopende vermogen. Het kenmerk van een tussen rekening is dat deze eigenlijk een tijdelijk karakter heeft. Aan het einde van een periode moeten deze rekeningen leeg zijn.

Waarom een tussenrekening?

Een tussenrekening is een balansrekening en wordt gebruikt voor het verschuiven van geld. Dit doe je bijvoorbeeld als je geld overmaakt van de ene naar een andere rekening. Dan boek je dit op een tussenrekening. Ook wordt een tussenrekening gebruikt om kosten over een langere periode te verspreiden.

Waarom staan kosten op de Debetkant?

Als je een schuld (= credit) wilt vermeerderen, boek je het bedrag credit in de journaalpost. Als je een schuld (= credit) wilt verminderen, boek je het bedrag debet in de journaalpost. Als je een kosten (= debet) wilt vermeerderen, boek je het bedrag debet in de journaalpost.

Wat zet je op Kruisposten?

Op de grootboekrekening ‘kruisposten’ worden alle verrichtingen geregistreerd tussen de kas en de bankrekening van het bedrijf of tussen de ene bankrekening en een andere bankrekening van hetzelfde bedrijf.

Hoe worden tussenrekeningen genoemd?

Een tussenrekening (wachtrekening in Vlaanderen) is een balansrekening in het grootboek waarop tijdelijk iets kan worden geboekt, om het er later weer af te kunnen boeken. Uiteindelijk zal het saldo van een tussenrekening altijd op nul uitkomen.